Polityka prywatności

1. Deklaracja

Zasadą F.H.U. GeoX jest przestrzeganie mających zastosowanie przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.
F.H.U. GeoX działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem. Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez lub w imieniu F.H.U. GeoX.

Kwestie związane z przetwarzaniem danych w ramach zakupionych produktów lub usług F.H.U. GeoX regulowane są odrębnymi procedurami oraz umowami.

F.H.U. GeoX deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

F.H.U. GeoX zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryn internetowych oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce, proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryn internetowych F.H.U. GeoX.

F.H.U. GeoX jako właściciel niniejszej Polityki Prywatności zastrzega sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie F.H.U. GeoX.

Administratorem gromadzonych danych jest Firma Handlowo – Usługowa GeoX z siedzibą w Miękini przy ul. Osiedlowej 4/3B, zarejestrowana w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Miękinia pod numerem 1405/2003, NIP: 573-172-10-24, zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

2. Określenia użyte w Polityce

Osoba, której dane dotyczą – osoba, która udostępnia swoje dane osobowe w związku z korzystaniem z witryn internetowych F.H.U. GeoX.
Polityka – Polityka Prywatności F.H.U. GeoX.
Strony F.H.U. GeoX – witryny internetowe obsługiwane przez lub w imieniu F.H.U. GeoX.
Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania produktów, usług lub wizerunku F.H.U. GeoX.
Integralność danych – określenie sytuacji, w której dane zachowują prawidłową postać podczas operacji takich jak odczyt, zapis, transmisja lub magazynowanie.

3. Dane osobowe

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z F.H.U. GeoX bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na strony F.H.U. GeoX w celu zapoznania się z informacjami na temat firmy, programów i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych treści, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.
Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem podmiotowi należącemu do F.H.U. GeoX realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu, pobranie demo produktu) lub też w sytuacji, w której będzie on zainteresowany udziałem w procesie, bądź zdarzeniu (np. rekrutacja, udział w konferencji). Wówczas Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe będą gromadzone.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, (np. współpracownika), F.H.U. GeoX poczytuje, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez F.H.U. GeoX tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi, przeprowadzenia procesu, bądź organizacji uczestnictwa w zdarzeniu.

4. Wykorzystywanie danych

4.1. Realizacja usługi Użytkownika

Informując F.H.U. GeoX o chęci zapoznania się z informacją handlową, w szczególności ofertą produktów, otrzymaniem materiałów marketingowych i PR, wydawnictw i newsletterów, Użytkownik udziela tym samym zgody na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z nim lub wskazaną przez niego osobą trzecią.
F.H.U. GeoX ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom, których zaangażowanie w realizację usługi jest nieodzowne (np. partnerzy, dostawcy oprogramowania, instytucje pocztowe, firmy transportowe). Takie podmioty są zobowiązane korzystać z udostępnionych im danych osobowych tylko w celu realizacji usług w imieniu F.H.U. GeoX oraz traktować dane osobowe Użytkownika jako ściśle poufne.

Dane przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane również do utrzymywania lub rozwijania relacji biznesowych, a także w celu zapewnienia optymalnego świadczenia usług. F.H.U. GeoX może skontaktować się z Użytkownikiem w celu przeprowadzenia badania satysfakcji lub badania rynku.

4.2. Cele marketingowe i PR

Dane osobowe oraz informacje udostępnione przez Użytkownika za pośrednictwem stron F.H.U. GeoX oraz podane przy okazji udziału w konferencji, prezentacji, czy innej formy tzw. eventu, mogą być wykorzystane przez F.H.U. GeoX do celów marketingowych i PR. Dane te mogą być także udostępnione wybranym podmiotom trzecim, z którymi F.H.U. GeoX współpracuje przy dostarczaniu produktów i usług swoim klientom, oraz z którymi współpracuje w zakresie marketingu. Dane osobowe zostaną wykorzystane w powyższy sposób tylko w przypadku, jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

4.3. Reklamy elektroniczne

F.H.U. GeoX korzysta z usług podmiotów zewnętrznych uczestniczących w świadczeniu interaktywnych elektronicznych usług reklamowych (na przykład banery reklamowe). Podmioty te upoważnione są do zbierania oraz wykorzystywania informacji o Klientach, tylko w celu optymalnego świadczenia usług na rzecz F.H.U. GeoX, a także w ustaleniu, jakie oferty, promocje i typy reklamy są najlepiej odbierane przez Klientów F.H.U. GeoX. Informacje zbierane w ten sposób są agregowane, stąd więc nie mogą posłużyć do identyfikacji pojedynczego Użytkownika.

5. Logi systemowe

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego strony F.H.U. GeoX jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.

6. Pliki cookie i inne podobne technologie

Witryny internetowe F.H.U. GeoX stosują tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. F.H.U. GeoX może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności F.H.U. GeoX, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach witryn internetowych F.H.U. GeoX. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z F.H.U. GeoX dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.

Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:

  • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
  • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
  • utrzymywania sesji użytkowników,
  • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
  • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.

Witryny F.H.U. GeoX stosują następujące rodzaje plików cookies:
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/klasycznej, ostatnich fraz wpisywanych przez Użytkownika, wyglądu strony internetowej, stanu mechanizmu zakładek itp.
„analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym.

Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer,
Firefox,
Chrome,
Opera,
Safari.

Urządzenia mobilne:
Android,
Windows Phone,
Blackberry,
Safari.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym F.H.U. GeoX będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

7. Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez F.H.U. GeoX i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Nadto, w każdym czasie Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania usunięcia jego danych osobowych z bazy F.H.U. GeoX. W tym celu należy drogą elektroniczną na adres: kontakt@geox.geo.pl przesłać żądanie modyfikacji lub usunięcia danych osobowych.

8. Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach F.H.U. GeoX może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z F.H.U. GeoX osobom trzecim. W szczególności F.H.U. GeoX może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:
na wniosek Użytkownika; w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego; w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości; w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem F.H.U. GeoX; lub w innych podobnych okolicznościach.

9. Odsyłacze do innych stron WWW innych firm/organizacji

Witryny internetowe F.H.U. GeoX zawierają odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

10. Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności

Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób F.H.U. GeoX przetwarza dane osobowe, prosimy kierować na adres: kontakt@geox.geo.pl