Pomoc techniczna

Na tej stronie mogą Państwo uzyskać dodatkowe informacje
na temat produktów firmy GeoX oraz pobrać narzędzia lub
dokumentację związaną z tymi produktami.

Wybierz produkt lub zagadnienie:

Współpraca programów GeoX z programami CAD

KaliBronek

GoKart

GeoView

TranMap

Wms2Cad

RawGenius

GEO2000

M-Tach

Jeżeli informacje zawarte na tej stronie okażą się niewystarczające, aby rozwiązać Państwa problem, prosimy o
kontakt pisemny kontakt@geox.geo.pl lub telefoniczny: nr +48 607 930 640


Co oznacza numer wersji w nazwie produktu (np. 1.2.3 lub 1.23) ?

– pierwszy numer (1),
oznacza główny numer wersji (generacji) danego produktu. W ramach tego numeru
można bezpłatnie aktualizować posiadane oprogramowanie.

– drugi numer (2)
zostaje zwiększony, jeżeli wprowadzone zostaną istotne zmiany
rozszerzające funkcjonalność programu.

– trzeci numer (3)
zostaje zwiększony w związku z bieżącymi udoskonaleniami i
drobnymi aktualizacjami.

Kiedy można bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie?

– oprogramowanie GeoX można bezpłatnie aktualizować w ramach głównego numeru wersji. Ponadto gwarantujemy możliwość bezpłatnej aktualizacji przez okres minimum 2 lat – jeśli w okresie krótszym niż 2 lata od zakupu licencji pojawia się wersja z wyższym numerem głównym, udostępniamy bezpłatną aktualizację do wyższej wersji.

Wszystkie produkty firmy GeoX są ciągle udoskonalane i na bieżąco aktualizowane!


KaliBronek

Zobacz filmy szkoleniowe…

Do pobrania:

Aktualna wersja programu KaliBronek – numer 2.2.4, 64 bitowa
Aktualna wersja programu KaliBronek – numer 2.2.4, 32 bitowa

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v2.0 oraz 1.X zakupionych po 01.12.2013r.) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

Stara wersja (dla użytkowników którzy nie zaktualizowali oprogramowania do wersji 2)

Kiedy program nie chce się uruchomić


GoKart

Do pobrania:

Aktualna wersja programu GoKart – numer 2.5.6

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v2.0 oraz 1.X zakupionych po 01.06.2012r.) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

Stara wersja (dla użytkowników którzy nie zaktualizowali oprogramowania do wersji 2)

Dodatkowe konfiguracje do pobrania:

K1-98 dla GstarCAD – jest to aktualizacja konfiguracji K-1’98 przeznaczona dla użytkowników korzystających z programu GstarCAD (wersja 2010 i starsze), konieczna ze względu na błędy w wyświetlaniu przez GstarCAD niektórych typów linii.
Zawartość archiwum należy wypakować do folderu Cfg zastępując oryginalne pliki (LIN i DWG).

Co to jest folder „Cfg” i gdzie się znajduje?

W folderze Cfg znajdują się wszystkie pliki konfiguracyjne programu GoKart, umożliwiające kreślenie map w różnych skalach, według różnych standardów, z różnymi platformami CAD.
Aby wyświetlić zawartość tego folderu, wystarczy kliknąć przycisk Eksploruj folder konfiguracji znajdujący się na karcie OpcjeOgólne lub kliknąć skrót w menu Start – GeoX – GoKart.

Kiedy program nie chce się uruchomić


GeoView

Do pobrania:

Aktualna wersja programu GeoView – numer 3.93

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v3.0) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

Dodatki:

Wtyczka GeoView do programu C-GEO – umożliwia uruchomienie GeoView z poziomu programu C-GEO i wyświetlenie aktywnej tabeli. Działa z C-GEO od wersji 7.

Wskazówka:

Aby można było odczytywać tabele programu WinKalk lub C-GEO, w systemie powinien być zainstalowany jeden z tych programów.
W przeciwnym razie należy zainstalować dodatkowo sterowniki Borland Database Engine.
Sterowniki (w wersji 5) można pobrać tutaj.

Poradniki:

Odszukiwanie punktów w terenie za pomocą smartfona z GPS i programu GeoView

Kiedy program nie chce współpracować z platformą CAD


TranMap

Do pobrania:

Aktualna wersja programu TranMap – numer 1.3.8

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v1.0) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

Kiedy program nie chce współpracować z platformą CAD


Wms2Cad

Do pobrania:

Aktualna wersja programu Wms2Cad – numer 1.2.6

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v1.0) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.

Kiedy program nie chce się uruchomić


RawGenius

Do pobrania:

Aktualna wersja programu RawGenius dla Windows PC – numer 1.75

Aktualna wersja programu RawGenius dla Windows Mobile – numer 1.75

Lista zmian

Użytkownicy poprzednich wersji (od v1.0) mogą bezpłatnie zaktualizować oprogramowanie do najnowszej wersji.


GEO 2000

Do pobrania:

Instrukcja obsługi GEO2000 dla kalkulatorów CASIO CFX9850, ALGEBRA FX / FX 2.0,

format *.doc (skompresowany do *.zip), rozmiar: 94 KB

Wskazówka:

Program FA-123 służący do komunikacji kalkulatora z komputerem PC jest dostępny na stronie:
http://world.casio.com/edu/resources/fa123/license.html

Wskazówka:

Na stronie http://edu.casio.com/dl/ jest dostępna polska wersja językowa do kalkulatora ALGEBRA FX


M-TACH

Do pobrania:

Instrukcja obsługi programu M-TACH,
format *.doc (skompresowany do *.zip), rozmiar: 71KB


Współpraca programów GeoX z programami CAD

Co zrobić jeśli program CAD nie jest rozpoznawany przez program GeoX?

Jeżeli program GeoX nie wykrywa uruchomionej platformy CAD (co zwykle ma miejsce w systemach Windows nowszych niż XP), spróbuj jeden raz uruchomić program CAD z uprawnieniami administratora. Następnie uruchom program CAD normalnie i spróbuj ponownie uruchomić program GeoX. Jeśli program GeoX w dalszym ciągu nie wykrywa platformy CAD, uruchom zarówno program CAD jak i program GeoX z uprawnieniami administratora.

Jeśli powyższe sposoby nie przyniosły efektu: uruchom jednorazowo plik wykonywalny (exe) programu CAD z uprawnieniami administratora, z parametrem /REGSERVER. Wymaga to użycia systemowego wiersza poleceń lub Windows PowerShell.

Użytkownicy platformy DWG (AutoCAD, GstarCAD, BricsCAD i inne) mogą uruchomić dowolny program GeoX za pomocą skryptu RunGeoX.scr. Plik RunGeoX.scr wystarczy upuścić na okno lub wiersz poleceń CADa.  Informacje na temat sposobu uruchamiania skryptów (plików *.SCR) można znaleźć w dokumentacji platformy.

Wskazówka

Aby uniknąć problemów z wykrywaniem platformy CAD, zainstaluj pasek przycisków GeoX.

Ważna informacja dla użytkowników AutoCAD 2010 i AutoCAD 2011

Do poprawnej współpracy programów GeoX z programem AutoCAD (32 bit) zalecane jest doinstalowanie modułu Microsoft VBA. Dla wersji 64 bitowych nie jest to wymagane.
Moduł VBA można pobrać ze strony producenta, klikając tutaj.
Jeśli z pewnych powodów nie mogą Państwo zainstalować tego modułu, prosimy w Ustawieniach CAD na karcie AutoCAD wyłączyć opcję Zezwalaj na wykonywanie makr VBA.

Ważna informacja dla użytkowników ZwCAD Standard 2010 i 2011 w systemach Windows Vista lub nowszych

W celu prawidłowej pracy programów GeoX, zarówno ZwCAD jak i program GeoX musi być uruchomiony z uprawnieniami administratora. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy w działaniu programu GeoX.