GEO 2000

Pakiet obliczeń geodezyjnych dla kalkulatorów naukowych CASIO fx9700GH, cfx9850GH, Algebra FX i innych

Najważniejsze informacje na temat programu GEO 2000:

obliczenia

– kąty, boki, azymuty,
– miary biegunowe,
– miary ortogonalne,
– metoda biegunowa,
– domiary,
– wcięcia,
– ciągi poligonowe,
– transformacje wsp.,
– przecięcia prostych,
– pola powierzchni,
– mimośrody.

baza współrzędnych

Baza danych zintegrowana z programem umożliwia zapisywanie współrzędnych x,y punktów i korzystanie z nich podczas obliczeń.
Ilość punktów jaką można zapisać zależy tylko od ilości wolnej pamięci kalkulatora, jeden punkt = 20 bajtów pamięci.
Możliwe jest również przechowywanie w pamięci kilku zbiorów punktów jednocześnie. Na podstawie punktów z bazy można tworzyć przybliżone rysunki na wyświetlaczu kalkulatora.

komunikacja z PC

Wraz z programem GEO2000 dostarczany jest program GeoView, działający na PC, umożliwiający transmisję współrzędnych pomiędzy kalkulatorem a komputerem. Program GeoView obsługuje wszystkie formaty zapisu współrzędnych popularnych programów geodezyjnych. Do transmisji niezbędny jest odpowiedni kabel połączeniowy.

przykładowe zrzuty ekranowe (fx9700):

Wysyłka przez e-mail lub tradycyjną pocztą do samodzielnego zainstalowania (zapewniona pomoc telefoniczna w czasie instalacji).
Możliwa również instalacja w siedzibie firmy GeoX lub u klienta.


Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, skontaktuj się z kontakt@geox.geo.pl lub zadzwoń pod nr +48 607 930 640