GeoView

v3.9

Niezastąpione narzędzie pracy dla wszystkich!

Program GeoView umożliwia:

– przeglądanie plików ze współrzędnymi (pliki tekstowe, C-GEO dla Dos i Windows, WinKalk, GeoKalk, LandMap, EwMapa, GEO 89, Leica GSI, TDS RAW/RW5),

– zaawansowane przetwarzanie zbioru punktów – przesiewanie, kontrola, renumeracja, translacja, sortowanie, w trybie tylko do odczytu (z możliwością eksportu zmodyfikowanych zbiorów do pliku TXT i innych formatów)

– wysyłanie współrzędnych do rysunku CAD, w postaci tekstów (numery, rzędne), punktów, symboli, odczytywanie współrzędnych  elementów  zaznaczonych na rysunku CAD (teksty, linie, punkty, symbole) , odczytywanie współrzędnych klikniętych punktów oraz inne operacje wspomagające integrację z rysunkiem CAD (zoomowanie, odszukiwanie w tabelce klikniętych punktów)

– transmisję/eksport współrzędnych do: GEO2000 (Casio), M-GEO (Psion Workabout), Geodimetr (Geodat), Leica GSI, Google Earth KML, GPX, Garmin PCX5, OZI Explorer WPT, Fugawi, z automatyczną transformacją do układu WGS84 w razie potrzeby,

– wyświetlanie informacji katastralnych z Geoportalu, na temat punktu – województwo, powiat, gmina, nr obrębu, nr i identyfikator działki na której znajduje się punkt  (rozpoznaje układy 1965, 1992, 2000),

– wyświetlanie położenia punktu w Google Maps, Targeo, mapGO, Zumi, Geoportal 2, bing Maps, Yahoo! Maps,

– wyświetlanie podglądu punktów w Google Earth,

– tworzenie listy sekcji map, dla całego zbioru lub zaznaczonych punktów,

– odczyt współrzędnych GPS z danych EXIF plików JPG.

Program współpracuje z MicroStation, AutoCAD, ARES Commander, DesignCAD, TurboCAD, DoubleCAD, CorelDRAW i Corel DESIGNER  oraz z wieloma wersjami IntelliCAD (progeCAD, ZwCAD, GstarCAD, BricsCAD, ActCAD, ArCADia IntelliCAD i inne)

Doskonale pełni funkcję bardzo poręcznej i szybkiej przeglądarki punktów.

Wystarczy przeciągnąć na ikonę skrótu GeoView dowolny plik ze współrzędnymi, a natychmiast zostaną one wyświetlone w przejrzystej tabeli. Pliki tekstowe otwierane są bez zbędnych pytań o spacje, tabulatory, przecinki i kolejność danych. Program automatycznie rozpoznaje i umieszcza dane w tabeli!

Wystarczy już tylko jedno kliknięcie, aby narysować szkic punktów lub wysłać ich współrzędne bezpośrednio do rysunku CAD!
Albo sprawdzić, gdzie jesteśmy, wyświetlając podgląd w Google Maps!

A może zdarzyło Ci się kiedyś znaleźć jakiś plik tekstowy ze współrzędnymi i zastanawiać co to może być?

Zamiast „przedzierać się” przez program geodezyjny, zakładanie obiektu i importowanie pliku do bazy, wystarczy zainstalować program i mieć zawsze na pulpicie skrót do GeoView.
Potem już tylko jeden ruch ręki i widzisz zawartość dowolnego pliku. A wszystko to ZA DARMO!

GeoView można bowiem używać bezpłatnie, z pewnymi ograniczeniami (czytaj niżej).

Jeśli używasz programu CAD, np. do rysowania map, przekonaj się, że nie ma szybszego i łatwiejszego sposobu na „wrzucenie” do rysunku (mapy) numerów punktów, rzędnych lub symboli.

GeoView – plik instalacyjny

Ograniczenia wersji bezpłatnej:
– niedostępna transmisja do rejestratorów i GPS,
– większość funkcji CAD ograniczona do 10 punktów,
– pobieranie danych z Geoportalu oraz wyświetlanie map internetowych ograniczone do 40 użyć.


Zamówienie

Przed złożeniem zamówienia zapoznaj się z cennikiem produktów.

Aby zamówić dowolny produkt, wypełnij formularz zamówienia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu, skontaktuj się z kontakt@geox.geo.pl lub zadzwoń pod nr +48 607 930 640